Додаткові заняття з медичної біології (підготовка до олімпіади)

№ п/п

Тема

Дата

1

Клітина, будова гена, задачі з ДНК, РНК

16.03

2

Генетика: основні поняття, задачі на моно, дигібридне схрещування

20.03

3.

Генетика: зчеплене та зчеплене зі статтю успадкування, різні типи сполучення типів успадкування

37.03

4.

Медична генетика: методи та спадкові захворювання

03.04

5.

Паразитологія (+робота з мікроскопом)

10.04

6.

Екологія, еволюція

18.04

Кожне заняття передбачає розбір тестових завдань із методичних вказівок для підготовки до олімпіади, розв’язання задач із відповідної теми з різних джерел, повторення та розгляд нових мікропрепаратів з паразитології, тощо. Перед заняттям студенти самостійно повторюють теоретичний матеріал з теми. На занятті розглядаються тільки питання, що викликали труднощі.