Завідувач кафедри

Завідувач кафедри мікробіології, вірусологі та іммунології,
к.м.н, доцент
Слюсарев Олексій Аркадійович