Напрями діяльності кафедри

І. Науковий напрям діяльності кафедри

Основними напрямками наукової діяльності колективу кафедри є:

  • вивчення мікрофлори людини і її значення в нормі та патології;
  • вивчення збудників госпітальних інфекцій, питань етіології та патогенезу гнійного раневого процесу;
  • підвищення ефективності трансплантації клітин і тканин з використанням спеціальних способів введення трансплантатів, імунологічного обстеження, імуномоніторингу, імунокорекції та імунореабілітації для ретельної підготовки реципієнта до трансплантації.

ІІ. Учбово-методичний
напрям діяльності кафедри

ІІІ. Навчальний
напрям діяльності кафедри