НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ КАФЕДРИ

2019 — 2021 рр. НДР № держреєстрації 0119 u 001445«Відновлення гемато-імунологічного, неврологічного та психоемоційного станів у населення Донецького регіону під час ООС»(спільно з кафедрою неврології та нейрохірургії ДНМУ )

2018-2019рр. госпдоговірна НДР «Визначення впливу препарату «Аквакаротин» на показники системи крові та імунітету».

2007 – 2012 рр.НДР№ Д-2007- 17«Пошук нових і рідкісних рослин, оцінка їх біологічного потенціалу, з метою визначення перспектив використання у виробництві харчових добавок як адаптогенних продуктів в екологічних умовах Донбасу» (Разом з кафедрою товарознавства і експертизи продовольчих товарів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського).

2007 – 2012 рр.  НДР  №Д-2007-16 «Вивчення впливу харчових добавок і адаптогенних продуктів на нейроімуноендокринну систему організму»(спільно з кафедрою товарознавства і експертизи продовольчих товарів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського).

2007-2010. НДР № держреєстрації 0101U007988 «Дослідження особливостей імунонейроендоеринних порушень при ревматоїдному артриті та їх корекція трансплантацією  культур фетальних тканнин»( спільно зІНВХ АМН України).

2006-2009 рр. НДР МЗ України МК 02.04.06 № держреєстрації № 0101 U007987 Використання культур клітин і тканин  для трансплантологічної корекції ендокринопатій  та печінкової недостатності»

2005 — 2009 рр. НДРД-2005-24№ держреєстрації  0109U000236  «Вивчення впливу адаптогенних продуктів та харчових добавок на фізіологічні системи організму» (спільно з кафедрою товарознавства і експертизи продовольчих товарів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського).

2005-2007 НДР № держреєстрації 0107U005172 «Впровадження технології отримання сполук з радіопротекторними властивостями, ефективних при хронічному опроміненні» ( спільно з НАН України, Інститутом клітинної біології і генетичної інженерії (ІКБГІ))

2003- 2005 НДР МОЗ України МК № держреєстрації01 ООU ОО 6372 «Дослідження можливості використання трансплантації культур фетальних та ембріональних нервових, нейроендокринних клітин та тканин для корекції порушень нервової системи»