81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 25-26 квітня 2019 рік м. Краматорськ Україна