Репозитарій монографій

МОНОГРАФІЇ СПИСОК

Монографія.Сузір’я мікробіологічних наукових закладів України / за ред.:В.П. Широбокова, В.А. Понятовского. – Нова Книга, 2019. – 416 с.

Монографія.Contemporary Issues of Digital Economy and Society: monograph Katowice: Katowice School of Technology, 2020. –290 р.

Монографія. Трансплантаційна та медикаментозна корекція стану психонейроімуноендокринної системи при оваріальній недостатності в експерименті : монографія / Д.Ю. Кустов, О.А. Слюсарев, Ю.Г. Друпп, О.А. Ракша – Слюсарева;  М-во освіти і науки України, Донец. нац. медичний ун-т м. М. Горького. – Донецьк : [ДонНМУ], 2011 – 124 с.

Монографія. Ринок продовольчих товарів України: реалії та перспективи: монографія: в 2  т/ кол. авт.: О.О. Шубін, А.А. Садеков О.М. Азарян та ін.; за наук. Ред. О.О. Шубіна; М-во освіти і науки України, Донец. Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. –  Т.2. – 508 с.

Монографія. Підходи до оцінки якості харчових добавок, спрямованих на корекцію харчування й регуляцію систем організму: монографія / О.А. Ракша – Слюсарева [та ін.];  М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, кафедра товарознавства і експертизи продовольчих товарів. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. – 193 с.

Монография.Основы репродуктивной медицины: Практическое руководство / Под ред. Профессора В.К. Чайки. — Донецк: 000 “Альматео”, 2001. – 608 с.

Монография. Диагностика и принципы лечения синуита. Клиническое руководство в таблицах и схемах Нечипоренко В.П., З.Т. Климов, Е.А. Ракша-Слюсарева, И.С. Азюковская. –Донецк, 2001. – 72 с.

Монография.Диагностика и коррекция нарушений репродуктивной системы у детей и подростков. /Подредакцией В.К.Чайки, Л.М. Матыциной Донецк. – 2000. – 206 c.