Сисмєєв Валерій Павлович

СИСМЄЄВ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ (1942 — 1995)

Фото9. СисмєєвВ.П.Сисмєєв з 1967 року —  асистент, потім викладач, з 1991 року до кінця життя ─ доцент кафедри медичної біології.

Він народився в 1942 році в Челябінській області, де його мати знаходилася в евакуації, а батько у той час був на фронті. Спочатку він вчився в місті Константинівці, а потім в Донецьку (середня школа №2). У 1966 році він закінчив санітарно-гігієнічний факультет (згодом медико-профілактичний) Донецького медичного університету за фахом ─ санітарний лікар. Після чого Валерій Павлович працював лікарем-паразитологом санітарно-епідеміологічного відділу Володарської районної лікарні Донецької області. У 1967 році завідувач кафедрою біології професор А.О.Слюсарев, особисто знаючи В.П.Сисмєєва, як здатного до наукової роботи, запросив на кафедру біології в якості викладача. Основним напрямом його наукових досліджень стала біохімія гельмінтів і тварин ─ їх хазяїв. Поєднуючи викладання біології із зайнятістю громадською роботою, до 1976 року під керівництвом професорів А.О.Слюсарева і В.Р.Сороки він підготував кандидатську дисертацію на тему «Оцінка біохімічних змін в організмі, ураженому кишковими і тканинними гельмінтами».

У подальших дослідженнях В.П.Сисмєєв залишався вірним обраній проблемі ─ біохімії паразито-хазяїнних стосунків і опублікував більше 45 робіт. Ним виявлені багато нових фактів біохімічних змін при паразитизмі. Зокрема, його роботи про біохімію організму хазяїв при експериментальному трихінозі і хімічному складі гельмінтів займали провідне місце серед паразитологів країни. Частина його публікацій була  присвячена питанням педагогіки вищої школи. Він був співавтором навчального посібника «Біологія» (видавництво «Вища школа»), які за його життя витримали 5 видань (три на російській і два на українській мовах). Був автором 11 раціоналізаторських пропозицій по удосконаленню методів досліджень. У біології Валерій Павлович досяг значних висот і став одним з її труентов (за визначенням труентизма А.Зильбером ─ діяльність, що відрізняється від первинної освіти).

Рокам, що припали на діяльність В.П.Сисмєєва, притамана невгамовна зайнятість співробітників ВНЗ громадською роботою. Понад 20 років він залишався викладачем-куратором, обирався членом профспілкового бюро медико-профілактичного, а потім педіатричного факультетів, виконував багато доручень меншого рангу, які всі й не перелічити.

Серед викладачів ВНЗ В.П.Сисмєєв виділявся життєлюбністю. Разом з життям його передчасна смерть обірвала і творчі задуми.

Віталій Мухін