Участь у наукових заходах та перелік публікацій

2020 рік

 • Сєрих Н., Ракша-Слюсарева О., Слюсарев О., Боєва С., Стрижак Н., Яковенко Д. Тарасова І., Особливості мікробного пейзажу кишечника у дітей Донецького регіону з діарейними розладами під час операції об’єднаних сил //«COVID-19 та інші інфекційні захворювання у дітей та дорослих. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» : матеріали науково-практичної конференції 14–15 травня 2020 р.– м. Київ. – Актуальна інфектологія. – 2020.
 • Ракша-Слюсарева О.А., Боєва С.С., Слюсарев О.А., Стрижак Н.В., Сєрих Н.О., Дитюк Д.В. Вплив водорозчинного препарату «V-Омега-3» на функціональні показники серцево-судинної та дихальної систем у мешканців Донецького регіону в умовах ООС // «Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці» Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті академіка УАН О. І. Тихонова, 25 березня 2020 р., м Харків.
 • Сєрих Н., Ракша-Слюсарева О., Слюсарев О., Боєва С., Стрижак Н., Яковенко Д. Тарасова І., Особливості мікробного пейзажу кишечника у дітей Донецького регіону з діарейними розладами під час операції об’єднаних сил //«COVID-19 та інші інфекційні захворювання у дітей та дорослих. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» : матеріали науково-практичної конференції 14–15 травня 2020 р.– м. Київ. – Актуальна інфектологія. – 2020.
 • Ракша-Слюсарева О.А., Боєва С.С., Слюсарев О.А., Стрижак Н.В., Сєрих Н.О., Дитюк Д.В. Вплив водорозчинного препарату «V-Омега-3» на функціональні показники серцево-судинної та дихальної систем у мешканців Донецького регіону в умовах ООС // «Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці» Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті академіка УАН О. І. Тихонова, 25 березня 2020 р., м Харків.

2019 рік

 • Тарасова І.А., Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Боєва С.С. Використання цитоморфологічних досліджень для визначення ефективності схем лікування гострих респіраторних захворювань, що ускладнені обструктивним синдромом // «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» : науково-практична конференція з міжнародною участю 28–29 листопада 2019 року, м. Київ. – Актуальна інфектологія. – 2019. – V7, №5. – С.
 • О.А. Ракша-Слюсарева, О.А. Слюсарев, С.С. Боєва І.А. Тарасова, Особливості оцінки якості та безпеки продуктів функціонального харчування і харчових дієтичних добавок з біологічно активною дією // Якість і безпека харчових продуктів: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20-21 листопада 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – С. 113-117. ISBN 978-966-612-232-5
 • Наук.-практ. конф. з між нар. участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» », м. Київ, 4-5 квітня 2019 р.
 • Доповідь «Підвищення ефективності лікування гострих респіраторних захворювань, ускладнених обструктивним синдромом» Тарасова І., Ракша-Слюсарева О., Слюсарев О., Самарін Д.В.
 • Четвертий щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні, м. Київ, 20– 24 квітня 2019 р.
 • Доповідь «Вплив вітамінного комплексу «V-каротин» на показники системи імунітету умовно здорового населення донецького регіону» Ракша-Слюсарева О., Слюсарев О., Боева С., Стрижак Н.,Сєрих Н., Таллер О., Тарсова І., Котовський І.
 • Четвертий щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні, м. Київ, 20– 24 квітня 2019 рДоповідь «Вивчення впливу бджолиного обніжжя на показники неспецифічної резистентності при хронічному опроміненні» Таллер О., Боева С., Стрижак Н., Котовський І., Слюсарев О., Ракша-Слюсарева О.
 • «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення» XV Міжнародна наукова конференція в рамках «Ольвійський форум-2019: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» 6-9 червня 2019 р., м. Миколаїв – с. Коблево
 • Доповідь «Еколого-радіаційна ситуація в Донецькому регіоні під час провдення Опереції Об’єднаних Сил» Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Боєва С.С., Стрижак Н.В., Сєрих Н.О., Котовський І.М., Тарасова І.А.
 • 7-й з’їзд Радіобіологічного товариства України, 1–4 жовтня 2019 р., м. Київ
 • Доповідь «Проблеми еколого-радіаційної ситуації Донецького регіону на тлі військових дій» Слюсарева О., Слюсарев О., Боєва С., Стрижак Н., Сєрих Н., Таллер О., Тарасова І., Котовський І., Шундель Т.
 • 7-й з’їзд Радіобіологічного товариства України, 1–4 жовтня 2019 р., м. Київ
 • Доповідь «Дослідження впливу пролонгованого іонізуючого опроміненя на показники психонейроімунноендокринної регуляції» Ракша-Слюсарева О., Слюсарев О., Боєва С., Стрижак Н., Сєрих Н., Таллер О., Тарасова І., Котовський І., Шундель Т.
 • 7-й з’їзд Радіобіологічного товариства України, 1–4 жовтня 2019 р., м. Київ
 • Доповідь «Комбінована постійна дія низькоінтенсивної природної та техногенно обумовленої іонізуючої радіації на показники крові дітей різних вікових груп» Ракша-Слюсарева О, Оперчук Н., Задорожна В., Слюсарев О., Боєва С., Стрижак Н., Сєрих Н., Таллер О., Тарасова І., Котовський І., Шундель Т.
 • Науково-практичної конференція з міжнародною участю, присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», м. Київ, 10-11 жовтня 2019 р.
 • Доповідь «Імунологічні дослідження ефективності лікування гострих респіраторних захворювань, ускладнених обструктивним синдромом» Тарасова І.А., Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Боева С. С., Сєрих Н.О., Стрижак Н.В., Таллер О.Ю.
 • Науково-практичної конференція з міжнародною участю, присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», м. Київ, 10-11 жовтня 2019 р.
 • Доповідь «Поширення лямбліозу у зоні проведення ООС.» Таллер О.Ю., Сєрих Н.О., Стрижак Н.В., Слюсарев О.А., Ракша-Слюсарева О.А.
 • Тарасова І.А., Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Боєва С.С. Використання цитоморфологічних досліджень для визначення ефективності схем лікування гострих респіраторних захворювань, що ускладнені обструктивним синдромом // «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» : науково-практична конференція з міжнародною участю 28–29 листопада 2019 року, м. Київ. – Актуальна інфектологія. – 2019. – V7, №5. – С.
 • О.А. Ракша-Слюсарева, О.А. Слюсарев, С.С. Боєва І.А. Тарасова, Особливості оцінки якості та безпеки продуктів функціонального харчування і харчових дієтичних добавок з біологічно активною дією // Якість і безпека харчових продуктів: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20-21 листопада 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – С. 113-117. ISBN 978-966-612-232-5
 • Наук.-практи конф. з між нар. участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» присвяченої пам’яті М.М. Городецького, приуроченій до 95-річчя від дня його народження», м. Київ, 29-30 листопада 2018 р.Доповідь «Цитоморфологічні критерії діагностики атипової пневмонії» Ракша-Слюсарева О.А, Трихліб В.І., Слюсарев О.А, Тарасова І.А., Ткачук С.І.
 • Наук.-практ. конф. з між нар. участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» », м. Київ, 4-5 квітня 2019 р.
 • Доповідь «Підвищення ефективності лікування гострих респіраторних захворювань, ускладнених обструктивним синдромом» Тарасова І., Ракша-Слюсарева О., Слюсарев О., Самарін Д.В.
 • Четвертий щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні, м. Київ, 20– 24 квітня 2019 р.
 • Доповідь «Вплив вітамінного комплексу «V-каротин» на показники системи імунітету умовно здорового населення донецького регіону» Ракша-Слюсарева О., Слюсарев О., Боева С., Стрижак Н.,Сєрих Н., Таллер О., Тарсова І., Котовський І.
 • Четвертий щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні, м. Київ, 20– 24 квітня 2019 рДоповідь «Вивчення впливу бджолиного обніжжя на показники неспецифічної резистентності при хронічному опроміненні» Таллер О., Боева С., Стрижак Н., Котовський І., Слюсарев О., Ракша-Слюсарева О.
 • «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення» XV Міжнародна наукова конференція в рамках «Ольвійський форум-2019: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» 6-9 червня 2019 р., м. Миколаїв – с. Коблево
 • Доповідь «Еколого-радіаційна ситуація в Донецькому регіоні під час провдення Опереції Об’єднаних Сил» Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Боєва С.С., Стрижак Н.В., Сєрих Н.О., Котовський І.М., Тарасова І.А.
 • 7-й з’їзд Радіобіологічного товариства України, 1–4 жовтня 2019 р., м. Київ
 • Доповідь «Проблеми еколого-радіаційної ситуації Донецького регіону на тлі військових дій» Слюсарева О., Слюсарев О., Боєва С., Стрижак Н., Сєрих Н., Таллер О., Тарасова І., Котовський І., Шундель Т.
 • 7-й з’їзд Радіобіологічного товариства України, 1–4 жовтня 2019 р., м. Київ
 • Доповідь «Дослідження впливу пролонгованого іонізуючого опроміненя на показники психонейроімунноендокринної регуляції» Ракша-Слюсарева О., Слюсарев О., Боєва С., Стрижак Н., Сєрих Н., Таллер О., Тарасова І., Котовський І., Шундель Т.
 • 7-й з’їзд Радіобіологічного товариства України, 1–4 жовтня 2019 р., м. Київ
 • Доповідь «Комбінована постійна дія низькоінтенсивної природної та техногенно обумовленої іонізуючої радіації на показники крові дітей різних вікових груп» Ракша-Слюсарева О, Оперчук Н., Задорожна В., Слюсарев О., Боєва С., Стрижак Н., Сєрих Н., Таллер О., Тарасова І., Котовський І., Шундель Т.
 • Науково-практичної конференція з міжнародною участю, присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», м. Київ, 10-11 жовтня 2019 р.
 • Доповідь «Імунологічні дослідження ефективності лікування гострих респіраторних захворювань, ускладнених обструктивним синдромом» Тарасова І.А., Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Боева С. С., Сєрих Н.О., Стрижак Н.В., Таллер О.Ю.
 • Науково-практичної конференція з міжнародною участю, присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», м. Київ, 10-11 жовтня 2019 р.
 • Доповідь «Поширення лямбліозу у зоні проведення ООС.» Таллер О.Ю., Сєрих Н.О., Стрижак Н.В., Слюсарев О.А., Ракша-Слюсарева О.А.
 • Четвертий щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні, м. Київ, 20– 24 квітня 2019 р.
 • Доповідь «Outbreaks of the measles in Kirovograd region in the period of 2004 – 2015»Оперчук Н., Задорожна В.І. Головань А.Ю.
 • Науково-практичної конференція з міжнародною участю, присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», м. Київ, 10-11 жовтня 2019 р.
 • Стендова доповідь «Епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ в Кіровоградській області:епідсезон 2018-2019 рр.» Оперчук Н.І., Задорожна В.І.
 • 9. 81-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина XX1 сторіччя», Краматорськ, 25–26 квітня 2019 р.
  Доповідь «Динаміка поширення аскаридозу та ентеробіозу на території донецького регіону». Йованович А. Д., Сєрих Н. О.
 • 81-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина XX1 сторіччя», Краматорськ, 25–26 квітня 2019 р.
  Доповідь «Динаміка поширення лямбліозу на території Донецького регіону». Качанюк А. О., Семенюк С.Р., Сєрих Н.О.
 • 81-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина XX1 сторіччя», Краматорськ, 25–26 квітня 2019 р.
  Доповідь «З’ясування темпів роста плісняви на продуктах харчування в умовах побутового приміщення звичайної житлової квартири». Шаршакова О. С., Сєрих Н. О., Стрижак Н. В.
 • 81-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина XX1 сторіччя», Краматорськ, 25–26 квітня 2019 р.
  Доповідь «Небезпека краси. Інформованість населення краматорська стосовно небезпеки гепатиту С. Важніна М. А., Сєрих Н. О., Шпаченко О. О.
 • 81-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина XX1 сторіччя», Краматорськ, 25–26 квітня 2019 р.
  Доповідь «Епідемічно — імунологічні особливості лайм-бореліозу в донецькому регіоні за 2011-2018 рр.» Сізова А.С., Пушкарь Ю.В., Стрижак Н.В.
 • 81-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина XX1 сторіччя», Краматорськ, 25–26 квітня 2019 р.
  Доповідь «Мікробний пейзаж у дітей з діарейними розладами дитячого інфекційного відділення м. Краматорська». Коваленко В. С., Проскуріна Т. Ю, Стрижак Н. В.
 • 88 науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» ІФНМУ — Івано-Франківськ, 2019р.Доповідь «Дослідження впливу вітамінного комплексу «V-каротин» на показники червоної крові». Хачикян А.А., Есина А.С., Сєрих Н.О., Стрижак Н.В.
 • Четвертий щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні, м. Київ, 20– 24 квітня 2019 р. Доповідь «Outbreaks of the measles in Kirovograd region in the period of 2004 – 2015»Оперчук Н., Задорожна В.І

2018 рік

 • Наук.-практи конф. з між нар. участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» присвяченої пам’яті М.М. Городецького, приуроченій до 95-річчя від дня його народження», м. Київ, 29-30 листопада 2018 р. Доповідь «Цитоморфологічні критерії діагностики атипової пневмонії» Ракша-Слюсарева О.А, Трихліб В.І., Слюсарев О.А, Тарасова І.А., Ткачук С.І.
 • Науково-практичної конференція з міжнародною участю, присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» та приуроченої до 25- річчя Національної академії медичних наук України, м. Київ, 11-12 жовтня 2018 р.
 • Доповідь «Імунологічний моніторинг популяційного імунітету проти кору в Кіровоградській області в період 2004 -2015 рр.»Оперчук Н.І., Задорожна В.І.
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки діагностики, лікування та профілактики» матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті М.М. Городецького, приуроченій до 95-річчя від дня його народження, м. Київ, 29 30 листопада 2018 р.
 • Доповідь: «Епідеміологічна характеристика Лайм-бореліозів у Кіровоградській області за період 2013 – 2017 рр.» Оперчук Н.І., Головань А.Ю.
 • Городецького, приуроченій до 95-річчя від дня його народження, м. Київ, 29 30 листопада 2018 р.
 • Доповідь «Епідемічна ситуація з ГРВІ та грипу в Кіровоградській області: епідсезон 2018-2019 рр.» Оперчук Н.І., Задорожна В.І.
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки діагностики, лікування та профілактики» матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті М.М. Городецького, приуроченій до 95-річчя від дня його народження, м. Київ, 29 30 листопада 2018 р.Доповідь «Епідемічна ситуація з ГРВІ та грипу в Кіровоградській області: епідсезон 2018-2019 рр.» Оперчук Н.І., Задорожна В.І.
 • Тарасова І.А., Боева С.С., Слюсарев О.А., Самарін Д.В., Ракша-Слюсарева О.А. Особливості цитоморфологічних змін клітин, що забезпечують неспецифічну резистентність у дітей з гострими респіраторними захворюваннями, ускладненими обструктивним синдромом // The development of nature sciences:problems and solutions» : proceedings of the conferencethe : international research and practical conference. Brno april 27-28, 2018. — Brno: Mendel University in Brno, 2018 — P. 205-208.
 • О.А. Ракша-Слюсарева, О.А. Слюсарев, І.А. Тарасова, С.С. Боєва, В.М. Остапенко. Вплив вітамінного комплексу «аквакаротин» на показники системи імунітету В модельних дослідженнях на тваринах // Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях: Збірник матеріалів та стендових доповідей науково-практичної конференції програма та матеріали науково-практична конференції з міжнародною участю, м. Київ, 12-13 квітня 2018 р. – Київ: «Издательский дом Заславский», 2018. – 44 – 46
 • Тарсова І. А., Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Самарін Д.В.Показники системи імунітету при гострих респіраторних захворюваннях, ускладнених обструктивним синдромом //Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні :, м. Київ, 16 – 20 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 250
 • Opеrchuk Nadiia, Zadorozhna Victoria O.Study of postvaccinal immunity against measles in children of Kirovograd oblast living on territories where uranium – mining enterprises are located // Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні : матеріали симпозіуму, м. Київ, 16 – 20 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 314.
 • О.А. Ракша-Слюсарева, О.А. Слюсарев, І.А. Тарасова, С.С. Боєва, В.М. Остапенко. Вплив вітамінного комплексу «аквакаротин» на показники системи імунітету В модельних дослідженнях на тваринах // Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях: Збірник матеріалів та стендових доповідей науково-практичної конференції програма та матеріали науково-практична конференції з міжнародною участю, м. Київ, 12-13 квітня 2018
 • Тарсова І. А., Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Самарін Д.В.Показники системи імунітету при гострих респіраторних захворюваннях, ускладнених обструктивним синдромом //Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні :, м. Київ, 16 – 20 квітня 2018 р.
 • Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Тарсова І. А., Боева С.С., Сірих Н.О., Стрижак Н.В., Котовський І.М., Остапенко В.М. Вплив нового вітамінного комплексу «Аквакаротин» на вищу нервову діяльність в модельних експериментах на тваринах. // Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні :, м. Київ, 16 – 20 квітня 2018 р. – Київ, 2018.
 • Тарасова І.А., Боева С.С., Слюсарев О.А., Самарін Д.В., Ракша-Слюсарева О.А. Особливості цитоморфологічних змін клітин, що забезпечують неспецифічну резистентність у дітей з гострими респіраторними захворюваннями, ускладненими обструктивним синдромом // The development of nature sciences:problems and solutions» : proceedings of the conferencethe : international research and practical conference. Brno april 27-28, 2018. — Brno: Mendel University in Brno, 2018
 • О.А. Ракша-Слюсарева, О.А. Слюсарев, С.С. Боєва, І.А. Тарасова, Н. В. Стрижак, Н.О. Серих, О.Ю. Таллер Використання вітамінного комплексу «АКВАКАРОТИН» / «V-КАРОТИН», як імунокоректора при лікуванні гострих респіраторних захворювань // «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія,епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічн абезпека» : метеріали наук.-практи конф. З між нар. Участю, присвячений щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського та приуроченої до 25- річчя Національної академії медичних наук України м. Київ, 11-12 жовтня 2018
 • Opеrchuk Nadiia, Zadorozhna Victoria O.Study of postvaccinal immunity against measles in children of Kirovograd oblast living on territories where uranium – mining enterprises are located // Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні : матеріали симпозіуму, м. Київ, 16 – 20 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 314.
 • Лисенко А.Г., Оперчук Н.І. Вплив постійної дії низькоінтенсивної радіації різного генезу на показники системи імунітету дітей // Матеріали 80-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених: «Медицина XXI сторіччя». – Краматорськ: ТОВ «Краматорський друкарський дім», 2018. – С. 93-94.
 • Коваленко П.Г. Можливості участі майбутніх фахівців в міжнародних програмах горизонт 2020 та еразмус// Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу: мат. тез наук.– практ. конференції з міжнародною участю 11 травня 2018р. м. Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, — С. 174
 • Коваленко П.Г. Моніторинг стану ВІЛ-інфекції у Кіроврградській області // «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія,епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічн абезпека» : метеріали наук.-практи конф. З між нар. Участю, присвячений щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського та приуроченої до 25- річчя Національної академії медичних наук України м. Київ, 11-12 жовтня 2018 р. –К: « СПД ФО «Коломіцин В. Ю.», 2018. – С. 79-80
 • Банiк А А.С. Штучне переривання вагiтностi та його анатомо-фiзiологiчнi наслiдки Банiк на репродуктивну систему жiнки та її психологiчне здоров`я// Стратегiї iнновацiйного розвитку природничих дисциплiн: досвiд, проблеми та перспективи. Матерiали Всеукраїнської науково-практичної iнтернет-конференцiї –2018. – С. 316-318
 • Іваненко Н.О. «Актуальні мікробіологічні та біохімічні дослідження»// Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Кропивницький, 22 березня 2018 р. – Кропивницький: Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2018 – С. 85-87
 • Громова Т.В., Плющ В.М. Інформаційно-дидактичний простір як умова професійного самовдосконалення особистості/ Становлення і розвиток педагогіки. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16–17 лютого 2018 року). –Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. – С.115-117
 • Громова Т.В., Плющ В.М. Інноваційні технології навчання у віртуальному освітньому середовищі – Міжнародна науково-практична конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 29-30 травня 2018 р.)

2017 рік

 • Боєва С. С., Слюсарев О. А., Ракша-Слюсарева О. А. Особливості педагогічного спілкування, як основа успішного вивчення внутрішньої медицини// Seintific pedagogical internship «Medical education of the future:prospective and priority directions of scientific researche»: Intership proceedings, November 27- Desember 1. 2017.– Lublin : Izdevnieciba : «Baltija Publishing», 2017. – Р. 10 – 13.
 • О.А. Ракша-Слюсарева, О.А. Слюсарев, І.А. Тарасова, С.С. Боєва, В.М. Остапенко. Вплив вітамінного комплексу «аквакаротин» на показники системи імунітету В модельних дослідженнях на тваринах // Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях: Збірник матеріалів т
 • Слюсарев О.А, Ракша-Слюсарева О.А, Ткачук С.І., Тарасова І.А., Трихліб В.І. Використання цитоморфологічних досліджень, як додаткового критерію, при дифдіагностиці інфекційних уражень дихальної системи // «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» : програма та матеріали науково-практична конференції з міжнародною участю, м. Київ, 23-24 листопада 2017 р.
 • Слюсарев О.А, Ракша-Слюсарева О.А, Ткачук С.І., Тарасова І.А., Трихліб В.І. Використання цитоморфологічних досліджень, як додаткового критерію, при дифдіагностиці інфекційних уражень дихальної системи // «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики»– науково-практична конференції з міжнародною участю, м. Київ, 23-24 листопада 2017 р
 • Імунологічний супровід в інфектології «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» // Конференція з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського, приуроченої до 130 річчя від дня його народження, м. Київ, 12 -13 жовтня 2017 р. (Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Тарасова І.А., Ющук Г.Л. Імунологічний супровід в інфектології)
 • Особливості гемограми дітей, хворих на гострі респіраторні захворювання, обтяжені обструктивним синдромом //Конференція з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського, приуроченої до 130 річчя від дня його народження, м. Київ, 12 -13 жовтня 2017 р. (Тарасова І.А., Зелена, Самарін В.Д., Слюсарев О.А., Ракша-Слюсарева О.А., Оперчук Н.І.)
 • Дослідження біологічної активності бджолиної обніжки в залежності від видового складу. Конференція з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського, приуроченої до 130 річчя від дня його народження, м. Київ, 12 -13 жовтня 2017 р.( Талер О.Ю., Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А.)
 • Творчий підхід до освітнього процесу при викладанні медичної паразитології// «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського, приуроченої до 130 річчя від дня його народження, м. Київ, 12 -13 жовтня 2017 р. (Янкова С.О., Сєрих Н.О.)
 • Гельмінтози. 79-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених: «Медицина XXI сторіччя», м. Краматорськ .10-11 травня 2017 р. (Шаршакова О.С., Серих Н.О. )

2016 рік

 • Дослідження мікробної етіології гострих респіраторних захворювань з обструктивним синдромом // «Актуальні інфекційні захворювання. Особливості клініки, діагностики, лікування та профілактики в сучасних умовах»: науково-практична конференція з між народ. участю, м. Київ, 24-25 листопада 2016 р. (Тарасова І.А., Слюсарев О.А., Ракша-Слюсарева О.А.)
 • Тарасова І.А., Григор’єва С.М., Савінова К.Б., Єгоров Д. П. , Самарін Д.В., Слюсарев О.А., Ракша-Слюсарева О.А. Гострі респіраторні захворювання з обструктивним синдромом: дослідження мікробної етіології // «Актуальні проблеми епідеміології інфекційних, паразитарних і неінфекційних захворювань» : тези науково-практ. Конференції з міжнародною участю з нагоди 60-річчя створення кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів, 12-13 травня 2016 р. – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2016. – С. 209 – 210.
 • Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А. Біологічна безпека та ризики медичного туризму // «Інфекційні хвороби сучасності. Біологічна безпека та біозахист»: матеріали науково-практ. конференції, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського, м. Київ, 12 -13 жовтня 2016 р. – Київ: «СПД ФО «Коломіцин В.Ю.», 2016. – С. 108 – 110.
  Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Слюсарева М.О. Зміни показників імунітету у хворих з аритміями на тлі циркуляції нвsag у складі імунних комплексів // «Інфекційні хвороби сучасності. Біологічна безпека та біозахист»: матеріали науково-практ. конференції, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського, м. Київ, 12 -13 жовтня 2016 р. – Київ: «СПД ФО «Коломіцин В.Ю.», 2016. – С. 110 – 111.
 • Трихліб В.І., ТкачукС.І., Тарсова І. А. Слюсарев О.А., Зелена, Ракша-Слюсарева О.А. Оцінка імунологічного стану у мобілізованих та військовослужбовців за контрактом, хворих на ГРЗ під час АТО за показниками цитоморфологічних досліджень // «Інфекційні хвороби сучасності. Біологічна безпека та біозахист»: матеріали науково-практ. конференції, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського, м. Київ, 12 -13 жовтня 2016 р. – Київ: «СПД ФО «Коломіцин В.Ю.», 2016. – С. 140 – 141.
 • Велигодська А.К., Федотов О.В. Нові надходження до колекції культур шапинкових грибів біологічного факультету ДонНУ (м. Вінниця) // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (12-14 квітня 2016, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: ДРУК, 2016. – С. 36-37.
 • Цвид Н.В., Сухомлин М.М., Федотов О.В. Біоконверсія або біологічна утилізація куайцзи з використанням Grifola frondosa (Dicks.) Gray // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (12-14 квітня 2016, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: ДРУК, 2016. – С. 74-75.
 • Решетник К.С., Федотов О.В., Велигодська А.К. Дослідження ростових характеристик нових штамів базидієвих грибів // Актуальні питання розвитку біології та екології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3-7 жовтня 2016 р., м. Вінниця, Україна). м. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД». – 2016. – С. 278-280.
 • Федотов О.В. Інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів штамів базидієвих грибів // Актуальні питання розвитку біології та екології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3-7 жовтня 2016 р., м. Вінниця, Україна). м. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД». – 2016. – С. 294-297.
 • Федотов О.В., Велигодська А.К. Молокозсідальна і антиоксидантна активність ензимних препаратів штамів грибів порядку Polyporales s.l. // Актуальні питання розвитку біології та екології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3-7 жовтня 2016 р., м. Вінниця, Україна). м. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД». – 2016. – С. 297-301.
 • Решетник К.С., Федотов О.В. Каталазна активність нових надходжень до колекції штамів базидіоміцетів // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (12-14 квітня 2016, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: ДРУК, 2016. – С. 56-57.
 • Третьякова Д.М., Велигодська А.К., Федотов О.В. Біоконверсія лігноцелюлозних відходів переробки олійних культур з використанням дереворуйнівного базидіоміцету Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (12-14 квітня 2016, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: ДРУК, 2016. – С. 70-71.

2015 рік

 • Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Рашидов Н. М-О., Гродзинский Д. М, Слюсарева М. А. Дослідження імуномодулюючих властивостей дієтичної харчової добавки «Цикорій-С» в модельних експериментах – «Інновації в епідеміології, діагностиці та лікуванні інфекційних хвороб» –науково-практ. конференція у межах IV Міжнародного медичного конгреса «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», м. Київ, 15 -17 квітня 2015 р.
 • Ракша-Слюсарева Е.А, Глухов А.З., Петрова Ж.А., Кустова О.К., Слюсарев О.А., Слюсарева М.О, Попова Н.О., Круль В.А. Вітчизняна рослинна сировина як потенційне джерело для розробки продуктів із заданими властивостями – Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» – науково-практ. конференція, присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського, м. Київ, 15 -16 жовтня 2015 р.
 • Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Слюсарева М.О. Виявлення маркерів вірусу гепатиту в у хворих з аритміями, що підпадають кардіохірургічному лікуванню – Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» – науково-практ. конференція, присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського, м. Київ, 15 -16 жовтня 2015 р.

2013 рік

 • Ракша-Слюсарева Е.А., Круль В.О., Слюсарев А. А. Инновации в производстве мясных рубленых полуфабрикатов продуктов – Инновационное развитие малых городов России: научный, технологический и образовательный потенциал Международная научно-практическая конференция (г. Мелеуз, 31 октября 2013). – Салават, 2013 г.