Фармацевтичний факультет (заочне відділення) — 2 курс

1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН лекцій з мікробіології для студентів фармацевтичного факультету (заочне відділення) на IV семестр 2016-2017 навч. року

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН лабораторних і практичних занять з мікробіології для студентів фармацевтичного факультету (заочне відділення)на IV семестр 2016-2017

Методичні рекомендації

МЕТОДИЧКА ФАРМ ЗАОЧН МОД 2-3 2018

  1. Асептика, антисептика. Выделение чистых культур аэробов (I этап) —Завантажити
  2. Физиология бактерий. Питательные среды. Культивирование бактерий. Выделение чистой культуры аэробов (2-3 этап). — Завантажити
  3. Серологічні реакції для сероідентифікації. Реакція зв’язування комлементу. Реакція преципітації. — Завантажити
  4. Серологические реакции для идентификации. Реакция агглютинации и ее разновидности — Завантажити
  5. : Инфекция. Экспериментальный метод диагностики инфекционных заболеваний — Завантажити

  • Перелік питань для підсумкового контролю знань з дисципліни  —Завантажити