Центр клітинної та тканинної трансплантації ДонНМУ

КЛІТИННА ТРАНСПЛАНТАЦІЯ У ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ (1992-2005)

ЦЕНТР КЛІТИННОЇ ТА ТКАНИННОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ДонНМУ функціонував на базі кафедри мікробіології, вірусології та імунології ДонНМУ

Одним з основних принципів клітинної й тканинної трансплантології є можливість вільної пересадки клітин або тканин, що дає змогу не підключати трансплантат до судинного русла. В такому разі, можливо, піонерськими, в галузі тканинної трансплантації слід вважати операції С.А.Воронова, що в 20-х роках минулого сторіччя у Франції виконував пересадки статевих залоз від мавп літнім чоловікам та жінкам із метою «омолодження». Трансплантати не підключались до кровоносних судин і ефект був короткочасний. Операції за методом С.А.Воронова набули, в свій час, значного розповсюдження та розголосу. Скоріше за все саме звістка про них надихнула лікаря М.А.Булгакова створити образ професора Преображенського у своєму «Собачьем сердце» (1925 рік). Можливо, не без заперечливі наслідки операцій за методом Воронова спонукали іншого письменника-лікаря Конан Дойла змусити славнозвісного Шерлока Холмса з’ясовувати дивну поведінку літнього професора Пресбері в оповіданні «Людина, що на рачках» з останнього збірника письменника «Архів Шерлока Холмса», що був надрукований у 1927 році.

Справжній розвиток та розповсюдження клітинна трансплантація набула за останні 20-25 років, коли почала спиратись на значне науково — експериментальне підгрунття. Велика увага приділяється дотрансплантаційній підготовці трансплантату — культивуванню, тестуванню, варіантам введення. В наш час клітинна трансплантологія має великі перспективи при лікуванні ендокринопатій, захворювань нервової системи, при нейрохірургічній патології та як засіб допомоги у випадках печінкової недостатності [3, 8]. Клітинна трансплантація допомагає тоді і в тих випадках, коли звичайна терапія виявляється малоефективною: при лікуванні лабільного перебігу цукрового діабету, як засіб запобігання таких важких ускладнень цукрового діабету, як мікроангіопатії, ретинопатії, нефропатії, апалічного синдрому, вторинної наднирникової недостатності, що утворюється як наслідок лікування ревматоідного артриту та деяких інших захворювань при лікуванні яких використовуються глюкокортикоіди.

Перша трансплантація культури клітин підшлункової залози хворому на цукровий діабет у Донецьку була виконана в лютому 1992 року. Операція відбулась в обласній клінічній лікарні ім. Калініна (зараз -Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об’єднання — ДОК ТМО ) на базі кафедри загальної хірургії. Операцію за власною методикою, що пізніше була запатентована [5], виконували професор Гринцов О.Г., Алексєєнко О.О. Культури клітин підшлункової залози за методикою Блюмкіна В.Н. із співавторами (1985) за власною модифікацією готував Слюсарев О.А., спираючись на свій 15-річний (на той час) досвід культивування клітин [1, 4].

Цій події передувала значна попередня підготовча робота. На протязі всього 1991 року відбувались консультації з співробітниками НДІ трансплантології та штучних органів у Москві — професорами Е.М. Балакірєвим, В.Н. Блюмкіним, М.М.Скалецьким. В листопаді-грудні 1991 році на протязі двох місяців бригада з трьох фахівців: хірурга О.О.Алексєєнко, вірусолога — фахівця з культивування клітин О.А.Слюсарева, гістолога С.В. Зябліцева працювала на робочому місці в лабораторії культур клітин під керівництвом професора М.М.Скалецького в НДІ трансплантології та штучних органів. Після навчання на робочому місці О.О.Алексєєнко і О.А.Слюсарев отримали відповідні свідоцтва — сертифікати.

В наступні роки Алексєєнко О.О. і Слюсарев О.А. неодноразово спілкувались з провідним фахівцем із питань клітинної та тканинної трансплантації, фундатором цього напрямку в Україні професором І.С.Турчином, працювали на робочому місці в його лабораторії (вересень 1992,травень-червень 1993).

У грудні 1992 року відбулась перша трансплантація інсулінпродукуючих клітин дівчинці — підлітку. Трансплантацію виконував завідувач кафедрою дитячої хірургії, ЗДНТУ, професор Москаленко В.З. разом із хірургом Алексєєнко О.О. Культури клітин підшлункової залози були виготовлені на базі кафедри мікробіології ДонДМУ доцентом Слюсаревим О.А.

Досвід перших клінічних спостережень трансплантацій острівцевих клітин підшлункової залози було викладено на III та IV Євроконгресах з хірургії у Лондоні та Берліні [11,12].

З березня 1993 року виконуються трансплантації культур тканини щитовидної залози хворим на гіпотиреоз [14].

У грудні 1995 року була виконана перша трансплантація культури тканини наднирників хворий на гормоназалежну форму бронхіальної астми. Влітку 1996 року виконані перші трансплантації хворим на ревматоідний артрит [7].

В липні 1997 року під керівництвом завідувача кафедрою акушерства та гінекології факультету післядипломного навчання ДонДМУ професора Чайки В.К. розпочалась робота, що мала за мету трансплантологічну корекцію естрогенної недостатності з використанням культур оваріальної тканини. Перші трансплантації культур оваріальної тканини, виготовлених доцентом Слюсаревим за власною технологією [10], відбулись в 1998 році. Трансплантацію на базі Центру охорони материнства й дитинства (директор професор Чайка В.К.) провадив хірург Алексєєнко О.О. разом із лікарем — гінекологом доцентом Матіциною Л.О.

Пріоритети в напрямку корекції естрогенної недостатності за допомогою культур оваріальної тканини, засвідчені в патентах України та чисельних публікаціях [6,9,13].

10 грудня 1999 року у відповідь на лист (запит) ректора Донецького державного медичного університету академіка АМНУ, професора Казакова В.М. директор Координаційного центру трансплантації МОЗ України професор Бугаєв В.М. підписав наказ про створення Регіональної науково-практичної лабораторії виготовлення і зберігання культур клітин і тканин для трансплантації КЦТ МОЗ України на базі кафедри мікробіології ДонДМУ. Керівником Регіональної лабораторії призначено доцента Слюсарева О.А.

27 листопада 2000 року ректором ДонДМУ академіком АМНУ, професором В.М.Казаковим підписано наказ про створення на базі Регіональної науково-практичної лабораторії КЦТ МОЗ України Центру клітинної і тканинної трансплантації ДонДМУ як структурного підрозділу університету, що мав поєднувати працівників клінічних баз, на яких виконується трансплантація культур клітин і тканин. Директором Центру клітинної і тканинної трансплантації ДонДМУ було призначено доцента Слюсарева О.А., науковим консультантом – професора Ю.І. Ніколенко, консультантом з клінічної роботи – ЗДНТУ, професора В.З. Москаленка.

Центр клітинної і тканинної трансплантації ДонДМУ поєднував навколо Регіональної науково-практичної лабораторії КЦТ МОЗ України фахівців — хірургів, що мали досвід проведення трансплантацій культур клітин і тканин та післятрансплантаційного ведення таких хворих.

З 1992 року співробітниками Центру клітинної і тканинної трансплантації ДонДМУ підготовлено та виконано більше ста трансплантацій культур клітин і тканин хворим на цукровий діабет, щитовидну недостатність, естрогенну недостатність, гормонозалежну бронхіальну астму, ревматоідний артрит, наднирникову недостатність. Трансплантологічна допомога надавалась мешканцям Донецька та Донецької області, Криму, інших міст України, Російської Федерації.

Співробітниками Центру був накопичен значний досвід проведення трансплантацій культур клітин і тканин, що відображено в 83 публікаціях (в тому числі в двох монографіях), доповідях на міжнародних конференціях (III, IV та V Євроконгресах з хірургії, III і IV міжнародних конгресах з ран та виразок в Тель-Авіві (1994,1996),VI міжнародному конгресі гінекологічної ендокринології (Швейцарія,1998), міжнародному конгресу з педіатрії та підліткової гінекології (Гельсінкі,1998), XV європейському конгресі з акушерства та гінекології (Швейцарія, 2000), IV з’їзді клінічних імунологів та алергологів СНД (Москва. 2001), VIII всесвітньому конгресі Асоціації з ендокринної хірургії (Сеул, 2002). Співробітники Центру брали участь у I та II з’їздах трансплантологів України [2, 7].

Пріоритет співробітників Центру клітинної і тканинної трансплантації ДонДМУ з деяких питань підготовки та проведення клінічних трансплантацій культур клітин і тканин зафіксовано багатьма  патентами України..

Із самого початку під час підготовки, проведення та в після трансплантаційний період велика увага приділялась імунологічному обстеженню та динамічному догляду (моніторингу) за хворими. Клінічний імунолог Центру к. м. н., д. б. н., с.н.с. Ракша – Слюсарева О.А. вважає за доцільне аналізувати до 85 гемато — імунологічних показників кожного реципієнта в динаміці. Завдяки цьому отримано цікаві дані відносно імунологічного впливу клітинних та тканинних трансплантатів на організм реципієнтів, розробляються імунологічні критерії вибору терміну повторної трансплантації, способи додаткової імунокорекції.

В вересні 1999 та грудні 2001 років за ініціативою співробітників Центру підготовлено та проведено дві всеукраїнські школи-семінари з питань трансплантології у Святих горах (Слов’яногірську).

7 — 8 грудня 2000 року на базі Донецького державного медичного університету за ініціативою Центру клітинної і тканинної трансплантації ДонДМУ і Трансплантаційного Центру ДОК ТМО відбулась I всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з питань трансплантології «Трансплантологія сьогодні». В роботі конференції взяли участь молоді вчені та студенти з Донецька, Тернополя, Києва, Харкова, Санкт-Петербурга. У грудні 2002 року проведена II Всеукраїнська конференція «Трансплантологія сьогодні».

ЛІТЕРАТУРА

1.Варенко Ю.С., Слюсарев А.А., Алексеенко А.А., Зяблицев С.В. Культивирование островковых клеток поджелудочной железы плодов человека // Юбилейный сб. трудов, посв. 60-летию каф. Общ. Хирургии ДонМИ. Донецк.-1992.Т.1С.94

2.Выбор способа трансплантации островковых клеток поджелудочной железы больным сахарным диабетом /А. А. Гринцов, А.А. Алексеенко, А.А. Слюсарев, Е.А. Ракша-Слюсарева, Н.А. Нестеров, С.В. Чернышова, Г.А. Суржанская// Сучасні проблеми клінічної та експериментальної трансплантології, Київ.-1995.-С.44-45.

3.Кулаков В.И., Сухих Е.Е., Молнар Е.М. Трансплантация фетальных тканей человека: анализ состояния проблемы и перспективы развития// Трансплантация фетальных тканей и клеток человека, — М., 19996- С. 5-9.

4.Морфологическое исследование культуры клеток поджелудочной железы / Э.Ф. Баринов, Л.И.Паринова, А.А. Алексеенко, А.А. Слюсарев, С.В.Зяблицев // В кн.: Юбилейный сб.труда посв. 60-летию каф. Общ. Хирургии ДонМИ. Донецк.-1992.Т.1С.19.

5.Особенности трансплантации островковых клеток поджелудочной железы в капсулу из большого сальника при сахарном диабете / А.Г. Гринцов., А.А. Алексеенко, Ю.С.Варенко, А.А. Слюсарев, Е.А. Ракша-Слюсарева, Е.Н.Баринова, Н.А. Нестеров // Архив клинической и экспериментальной медицины.-1997.-Том 6. N1.-С.94-97.

6.Перспективы клеточной трансплантологии в восстановлении репродуктивного здоровья женского организма с подросткового возраста./ А.А. Слюсарев, Л.А. Матыцина, Е.А. Ракша-Слюсарева, А.А. Алексеенко // Основы репродуктивной медицины: Практическое руководство для врачей.- Донецк:000 «Альматео», 2001.-С.515 – 523

7.Трансплантація культур ембріональних тканин у комплексному лікуванні ендокринопатій / І.Є., Верхулецький, А.Ф. Медведенко, О.О. Алексєєнко О.А., О.А. Слюсарев, О.А. Ракша-Слюсарева, Ю.І Ніколенко., Л.О. Матицина // Трансплантологія.-2000.-Т.1-№1.-С.145-146.

8.Турчин І. С. Проблеми трансплантації культур клітин і тканин залоз внутрішньої секреції хворим зрізними формами ендокринопатії // Ендокринологія.-1996.- Т.1, № 2.- С 6.-13.

  1. Чайка В.К., Матіцина Л.О., Ракша-Слюсарева Е.А., Слюсарев А.А. Показатели гормонального и иммуногематологического статуса у женщин после трансплантации овариальной ткани. Вісник асоціації Акушерів-гінекологів України.-1999.-N3.-С.36-40.
  2. Cultutes of the ovarian tissues in gynecoendocrinologic transplantology /A.A. Slusarev, V.K. Chaika, L.A. Matisina, A.A. Alecseenko, E.A. Raksha- Slusareva, Y.S. Varenko // Gynecological Endocrinology.- 1998.-V.12. Suppl., N2.-P.58.
  3. Funktion correction B-cell culture after transplantation/ Alexeyenko A.A., Grintsov A.G., Barinova N.E., Surjanskaya T.A., Alexeyenko V.M. /The British Journal of Surgery.- 1994.- Vol. 81.-Suppl. 1 .- P.I 19.
  4. Grintsov A. G., Alexeyenko A.A. Allotransplantation of pancreatic embryonic tissue culture in treatment of complex diabetes //The British Journal of Surgery.-. 1993 vol. 80.-Suppl.- 1.- P.78.

13.Possible Method in Adolescent Gynecology: The Culture OF The Ovarian Tissue/ A.A. Slusarev, L.A. Matisina, A.A. Alecseenko, E.A. Raksha- Slusareva //XII World Congress of Pediatric and Adolescent Gynecology, May 31-June 3., 1999. Helsinki, Finland. Final Program and book of abstracts.1999.-W9.17.

  1. Transplantation of the Embrional Tissue Culture in the complex treatment of Autoimmune Diseases /I.A. Alexeyenko, A.A. Slusarew, E.A. Raksha-Slusareva, L.V. Rusalenko, A.A. Alexeyenko, A.G Grintsov // XXIX World Cong. of the International College of Autoimmune Surgeons. London, November.13-16, 1994, Collection of Papers. 1994.- A 36. — P.-81.

В.М. Казаков, О.Г. Гринцов, О.А. Слюсарев
10 РОКІВ КЛІТИННІЙ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ
Донецький державний медичний університет ім. М. Горького

Перші клітинні трансплантації у Донецькому регіоні розпочато в 1992 році на базі обласної клінічної лікарні ім. М.Калініна. В 1999 році за наказом директора КЦТ МОЗ України створено регіональну науково-практичну лабораторію виготовлення та зберігання культур клітин і тканин для трансплантації, на базі якої в 2000 році утворено Центр клітинної та тканинної трансплантації ДонДМУ.

В.Н. Казаков, А.Г. Гринцов, А.А. Слюсарев
10 ЛЕТ КЛЕТОЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ
Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького

На базе областной клинической больницы им. М. Калинина в 1992 году проведена первая в Донецком регионе клиническая трансплантация культур клеток поджелудочной железы, что положило начало клеточной трансплантации в регионе. В 1999 году приказом директора КЦТ МЗ Украины создана региональная научно-производственная лаборатория приготовления и сохранения культур клеток и тканей для трансплантаций, на базе которой в 2000 году создан Центр клеточной и тканевой трансплантации ДонГМУ.

Kazacov V.N., A.G Grintsov, A.A. Slusarev
10 YEARS OF THE CELL TRANSPLANTATION IN DONETSK RIGION
M.Gorky State Medical University of Donetsk

The first cells transplantations in Donetsk region was begining in 1992 practical on M.Kalinin regional hospital base. Regional sientific-practical laboratory of preparation and store cells and tissue culture for transplantation of CCT MH of Ukraine was founded by the direction of chief of CCT M H of Ukraine on the M. Gorkiy Donetsk State Medical Universiti base. In 1999 year. On this — laboratory base the Centr of cells and tissue transplantation was fuonded in 2000 year