Історія кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Кафедра мікробіології організована в 1930 році. Першим її завідувачем був професор Микола Миколайович Благовєщенський.

професор Микола Миколайович Благовєщенський

Після закінчення Варшавського університету він працював лікарем-бактеріологом, очолював лабораторію в Казанському бактеріологічному інституті і працював асистентом кафедри мікробіології Казанського університету, де в 1928 році його обрали професором.

В навчальному музею кафедри створено меморіальний куточок, присвячений пам’яті організатора кафедри професора М.М. Благовєщенського з барельєфом, виставкою фотографій і його основних наукових праць.

Після другої світової\Великої Вітчизняної війни з 1948 по 1966 роки завідуючим кафедрою був доцент Леонід Рафаїлович Коломойцев.

Кондратенко_Г.П.

професор Кондратенко Геннадій Петрович

З 1966 по 1991 роки кафедру очолював заслужений діяч науки України, професор Кондратенко Геннадій Петрович. З його ім’ям пов’язана ціла епоха в діяльності не тільки кафедри мікробіології, а і в цілому Донецького медичного інституту, який він очолював як ректор протягом 20 років.

У наступні роки кафедру очолювали доктор медичних наук, професор Ю.С. Варенко (1991-1998гг.); доктор медичних наук, професор Ю.І. Ніколенко (1999-2005гг.), Які продовжили справу, розпочату своїми вчителями з підготовки на кафедрі висококваліфікованих фахівців, розвитку мікробіологічної науки.

З 2005 року кафедрою мікробіології, вірусології та епідеміології завідував кандидат медичних наук, доцент Жадінській М.В.

Основними напрямками наукової діяльності колективу кафедри є:

  • вивчення мікрофлори людини і її значення в нормі та патології;
  • вивчення збудників госпітальних інфекцій, питань етіології та патогенезу гнійного раневого процесу;
  • підвищення ефективності трансплантації клітин і тканин з використанням спеціальних способів введення трансплантатів, імунологічного обстеження, імуномоніторингу, імунокорекції та імунореабілітації для ретельної підготовки реципієнта до трансплантації.