Мухін Віталій Миколайович

МУХІН ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

В.Мухин после лекции IMG_0701

В.Мухин після лекції

Мухін Віталій Миколайович народився в 1938 році в м. Горлівка Донецької області. Після закінчення середньої школи в 1956 році став курсантом Київського військово-медичного училища. Після першого курсу (1957 р.) вступив до Донецького національного медичного університету, педіатричного факультету який закінчив у 1963 році. Наукові дослідження почав в студентському гуртку кафедри анатомії людини під керівництвом професора М.Д.Довгялло, який значно вплинув на його наукове майбутнє. Виконав роботу з морфології венозних клапанів: знайшов в них кровоносні капіляри, м’язові і нервові елементи, що дозволяло розглядати клапани вен, як активні морфологічні компоненти гемодинаміки. Захоплюючись філософією, під керівництвом доцента кафедри філософії П.М.Трусова розробляв проблему взаємодії раціонального та емоційного у людини. Під керівництвом доцентів кафедри загальної хірургії С.С.Горбунова і С.А.Поліщука, а також завідувача хірургічним відділенням міської лікарні №6 В.І.Мінкіна удосконалював своє знання та вміння з хірургії. Вченою Радою університету\інституту було рекомендовано на наукову роботу з теоретичних спеціальностей.

В.Мухин, А.Слюсарев. 1980 г.IMG_0688

В.Мухин, А.Слюсарев. 1980 г.

Після медичного університету працював лікарем-педіатром в м. Горлівка. На кафедру медичної біології прийшов у 1963 році на запрошення тодішнього завідувача — професора А.О.Слюсарева. Певний вплив на подальше формування медико-біологічного світогляду В.М.Мухіна справило багаторічне спілкування з професором А.О.Слюсаревим.

Під час праці на кафедрі біології навчався в аспірантурі (1967 – 1970 р.) під керівництвом професора О.С.Лейкиної в Інституті медичної паразитології і тропічної медицини імені Є.І.Марциновського (м. Москва). Стажувався в лабораторіях науково-дослідних інститутів і на кафедрах вищих навчальних закладів Києва, Москви та С.-Петербурга.

Кандидатська дисертація «Антигенна структура і деякі питання  біології гіменолепідід─ збудників інвазій людини і синантропних гризунів» захищена (1973 р.) в Центральному науково-дослідному інституті епідеміології МОЗ СРСР (м. Москва).

В.Мухин с гербарием. 1980г.IMG_0689

В.Мухин с гербарием. 1980г.

З 1963 до 1981 року асистент, викладач, з 1981 до 2003 року ─ доцент кафедри медичної біології Донецького медичного університету. Багато уваги приділяв науково-дослідній роботі студентів. Його студенти-науковці друкувались, виступали з доповідями на наукових форумах.

Автор більше 150 наукових публікацій, 10 видань навчальних посібників з біології, 14 раціоналізаторських пропозицій, що модифікували методи досліджень. Напрями наукових досліджень: біологія та імуногенетика, генетика популяцій людини та її хвороб, демографія, педагогіка вищої школи, філософські питання біології і медицини. За внесок у розвиток біологічної, ветеринарної і медичної наук нагороджений медаллю АН СРСР. Труд відзначено також медаллю «Ветеран труда», багатьма Почесними грамотами і подяками адміністрацій міста та області, Донецького медичного університету. Службу на кафедрі медичної біології припинив у 2003 році у зв’язку з переходом до іншого вузу.

Член наукових товариств: генетиків і селекціонерів, а також паразитологів, гельмінтологів.

В.Мухин, А.А.Слюсарев, В.П.Сисмеев. 1980г.IMG_0692

В.Мухин, А.А.Слюсарев, В.П.Сисмеев. 1980г.

В громадській роботі багато часу віддавав вихованню молоді: викладач-куратор студентських груп, обирався членом місцевого комітету профспілки медичних працівників та ін. Серед його лекцій для населення в товаристві „Знання” переважали теми з генетики, зберігання рослинного світу. Неодноразовий  лауреат обласних конкурсів аматорських кінофільмів.

Основні наукові публікації В.Мухіна:

 1. О морфологии, иннервации и кровоснабжении венозных клапанов // ХХIХ студенческая научная конференция, посвященная 35-летию института. Донецкий медицинский институт. ─  Донецк, 1966. ─  С.145 ─ 146.
 2. Факторы самоорганизации в процессе эволюции // Целостность и биология. ─ К., Наукова думка, 1968. ─ С.163 ─ 170. (У співавт.).
 3. Биология. Справочное пособие / Под ред. В.А.Мотузного. ─ Киев: Вища школа, 1985. ─ 368 с. (У співавт.). (Два видання).
 4. Біологія. Переклад і редакція В.О.Мотузного. ─ К.: Вища школа, 1991. ─ 503 с. (У співавт., сім видань).
 5. Генетическая  дифференциация популяций людей Донецкой области Украины. Распространенность групп крови систем АВ0 и резус // Цитология и генетика. ─ 1994. ─ Т.28. ─ № 3. ─ С. 47  ─ 51. (Передрук у США).
 6. Генные частоты и гетерозиготность населения Донецкой области Украины по аллелям систем АВ0 и резус // Цитология и генетика. ─  1999. ─ Т.33, №3. ─ С.10  ─ 13. (Передрук у США).
 7. Острые лейкозы взрослого населения: заболеваемость в Донецкой области Украины до и после аварии на Чернобыльской АЭС // Терапевтический архив. ─ 2000. ─ Т.72, №1. ─ С.60 ─ 62.
 8. Генетико-демографические процессы в городских популяциях Украины в 90-х годах. Брачная структура Донецкой популяции // Генетика. ─ 2000. ─ Т.36, №1. ─ С.93  ─ 99. (У співавт.). (Передрук у США).
 9. Биология. — Донецк, ЦПА, 2000. ─ 480 с. (У співавт.). (Два видання).
 10. Популяционная распространенность врожденного гипертрофического пилоростеноза у детей Донецкой области Украины // Цитология и генетика. ─ 2001. ─ Т.35, №5. ─ С. 60  ─  64. (У співавт.). (Передрук у США).
 11. Генетико-демографические процессы в городских популяциях Украины в 90-х годах. Этнографические характеристики миграции  в Донецкой популяции // Генетика. ─ 2002. ─ Т.38, №10. ─  С.1402  ─ 1408. (У співавт.). (Передрук у США).
 12. Частоты генов и гетерозиготность по аллелям систем групп крови АВ0 и RH населения двух городов Донецкой области Украины // Генетика. ─ 2003. ─ Т.39, №4. ─ С.530  ─ 533. (У співавт.). (Передрук у США).
 13. Феногенетика потомков и их предков // Цитология и генетика. ─ 2003. ─ Т.37, №4. ─ С.54  ─ 57. (У співавт.). (Передрук  у США).